Vi använder cookies för att ge dig en bättre upplevelse av vår webbplats. Genom att surfa vidare på webbplatsen samtycker du till det. Läs mer

Mittbygge
Vald kommun

Bygga, bo och etablera

Viktig information: Bygglovsenheten byter e-tjänst 1 maj 2021

1 maj får bygglovsenheten nya e-tjänster och du ska då logga in med ditt bank-ID via vår hemsida istället för i portalen MittBygge. Det blir ett modernare verktyg som vi hoppas kommer att upplevas som mer lättarbetat och intuitivt för dig som till exempel vill söka bygglov. Allt i ditt ärende finns kvar men det kommer att se lite annorlunda ut.

Du som har ett pågående ärende i Mittbygge har fått eller kommer att få information om förändringen via e-post.

Klicka här för att komma till kommunens e-tjänster. Länk till annan webbplats.

MittBygge-portalen stängs 30/4 2021

Vi rekommenderar dig som står inför start- eller slutbesked och ska komplettera med information och/eller handlingar vecka 17 att göra det senast 29/4, avvakta till efter helgen (3/5) eller skicka eventuella svar, uppgifter eller handlingar till bygglovsenheten@lerum.se.

Om du har frågor angående detta så kontakta oss!

Vänliga hälsningar från bygglovsenheten, Lerums kommun

bygglovsenheten@lerum.se

För rådgivning och besöksbokning skicka e-post till bygglovsenheten@lerum.se.  Ange fastighetsbeteckning, kontaktuppgifter samt vad frågan gäller.

Bygglovsenheten har öppet hus, drop- in, på måndagar mellan kl.16-18 och onsdagar mellan kl. 8.00-10.

På tisdagar erbjuds arkitekrådgivning inför och under ditt projekt, drop- in,
kl. 10-12.

Under öppet hus kan du ställa enklare frågor kring bygglov och/eller bygganmälan.

Fr lerum


Du kan bekvämt och säkert ansöka om eller återuppta en påbörjad ansökan.
Du kan också handlingskomplettera och följa alla dina befintliga ärenden. Du har stor tillgång till bygginformation. Detta kan du göra när och var som helst. Om du går ifrån tjänsten, sparas dina uppgifter i upp till sju dagar. Men tryck på spara först! Behöver du support eller har frågor kring portalen och dess e-tjänster kan du kontakta Mittbygge AB. Du hittar kontaktuppgifter längst ner på sidan.

Så här loggar du in

Du loggar in med e-legitimation. När du är inloggad kan du välja till exempel ansöka om bygglov eller se status i alla dina digitala ärenden. Om du är inloggad mer än en timme utan att du gör något, kan du inte längre spara och de uppgifter som du har fyllt i försvinner. Detta för att dina handlingar inte ska komma i orätta händer. Tänk därför på att spara uppgifterna noga och logga ut innan du lämnar tjänsten.

Avgifter

Att använda tjänsterna är kostnadsfritt, men vi tar ut en avgift för handläggningen av en ansökan, anmälan eller beställning. Avgifterna tas ut enligt den taxa som kommunfullmäktige har bestämt. I Lerums kommun får de som ansöker via e-tjänsten en lägre administrativ kostnad.

Tänk på att en insänd ansökan, anmälan eller beställning, som du av olika skäl inte har möjlighet att fullfölja, ändå kan innebär kostnader för dig. Detta gäller även vid avslag.

Råd och hjälp

Vi hjälper dig gärna om du behöver råd och vägledning inför och under ditt byggprojekt. Om du vill ha rådgivning konakta en handläggare genom att skicka e-post till bygglovsenheten@lerum.se

Strandskyddat område?

Om du ska bygga inom strandskyddat område, behöver du kontakta Miljöenheten för att ta reda på om du behöver söka strandskyddsdispens. Ligger din fastighet inom landskapsbildskydd behöver du kontakta Länsstyrelsen för att få ett beslut och/eller utlåtande från dem.

Så behandlar vi personuppgifter

Lerums kommun hanterar personuppgifter bland annat för att kunna utföra sitt uppdrag att behandla bygglovsärenden. När man exempelvis gör en bygganmälan, ansöker om bygglov eller gör en anmälan om tillsyn enligt Plan- och bygglagen (om man inte väljer att vara anonym), så lämnar man samtidigt in sina personuppgifter. Dataskyddsförordningen reglerar hur miljö- och byggnadsnämnden får hantera de personuppgifter som lämnas in. För att läsa mer om hur personuppgifterna hanteras och vilka rättigheter du har som registrerad gå in på Lerums kommun hemsida www.lerum.se Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. eller kontakta vårt kundcenter KomIn på telefon 0302-52 10 00.

Ändring av plan- och bygglagen

Nya bestämmelser om avgiftsreduktion för bygglov, förhandsbesked
och anmälningsärenden från 1 januari 2019.

Miljö- och byggnadsnämnden ska som huvudregel fatta beslut i ärenden om lov och förhandsbesked inom tio veckor från det att ansökan kom in till nämnden. I de fall en ansökan inte är komplett ska miljö-och byggnadsnämnden förelägga sökanden att inkomma med kompletterande uppgifter/handlingar inom tre veckor från det att ansökan kom in. Tidsfristen tio veckor börjar då löpa från det att kompletteringar har kommit in till nämnden.Om miljö- och byggnadsnämnden inte förelägger om kompletteringar inom tre veckor från det att ansökan inkom till nämnden börjar tidsfristen tio veckor att löpa från ankomstdatum. Om sökande självmant kompletterar med nya uppgifter i ärendet, oavsett när under handläggningen, börjar en ny tidsfrist på tio veckor. När en ansökan kompletterats självmant av sökanden har nämnden möjlighet att inom tre veckor förelägga sökanden att komplettera ansökan. En ny tidsfrist på tio veckor börjar då löpa från den dag som komplettering kommit in till nämnden.
Nämnden får, om det krävs för handläggningen eller utredningen i ärendet, förlänga tidsfristen på tio veckor med ytterligare en tidsfrist på högst tio veckor.

Anmälningsärenden

För anmälningsärenden (Attefallsärenden) gäller en handläggningstid på fyra veckor. Miljö- och byggnadsnämnden ska meddela beslut om startbesked inom fyra veckor från det att anmälan kom in. Tidsfristen för anmälningsärenden kan ändras på samma sätt som tidsfristen för handläggningen av lov och förhandsbesked. Kompletteringar efter föreläggande från nämnden eller att sökanden självmant kompletterar börjar tidsfristen på fyra veckor från det att kompletteringarna kommit in till nämnden. Om det är nödvändigt för handläggningen eller utredningen i ärendet kan tidsfristen förlängas en gång med högst fyra veckor.

Avgiftsredkution

Om miljö-och byggnadsnämnden inte fattar beslut inom de tidsfrister som framgår ovan har sökanden rätt till avgiftsreduktion med en femtedel per påbörjad vecka som nämnden överskrider den tidsfrist som gäller för meddelande om beslut i ärendet. Efter fem veckors överskridande har nämnden ingen rätt att ta ut någon avgift i ärendet.
Kontakta bygglovsenheten 

e-post: bygglovsenheten@lerum.se

telefon: 0302 – 52 10 00


Glöm inte att skriva fastighetsbeteckning, beskrivning av vad frågan gäller samt kontaktuppgifter.

Besök oss

Vi har öppet hus måndagar klockan 16-18 och onsdagar klockan 8-10 för enklare frågor.

Gratis arkitektrådivning, inför och under ditt projekt, tisdagar 10-12.
Denna tid gäller enbart arkitektrådgivning, övriga frågor hänvisas till
"öppet hustiderna".

Vi finns i kommunhuset vid Bagges torg i Lerum.
För enklare mer allmänna frågor kan du också ta kontakt med Lerums kundcenter KomIn. Om Samhällsvägledarna inte kan hjälpa dig direkt hjälper de dig vidare. Kontakta dem på telefon 0302-52 10 00 eller e-post kommun@lerum.se

Postadress
Sektor samhällsbyggnad
Bygglovsenheten
Lerums kommun
443 80 LERUM


Senast uppdaterad: 2021-04-30 Ansvarig för sidan: Lerums kommun