Vi använder cookies för att ge dig en bättre upplevelse av vår webbplats. Genom att surfa vidare på webbplatsen samtycker du till det. Läs mer

Mittbygge
Vald kommun

Välkommen till våra e-tjänster för byggärenden!

Lomma kommun är ansluten till e-tjänsten Mittbygge. Här kan du bekvämt och säkert ansöka om bygglov eller göra en anmälan om byggåtgärder. Detta oavsett datum, klockslag eller var du befinner dig i världen.

Till vänster kan du logga in och sen välja bland de olika e-tjänsterna. Till vänster hittar du även Mittbygges information om byggprocessen. Vi rekommenderar dock att du i första hand läser informationen på vår hemsida Länk till annan webbplats..

Information om Lomma kommuns behandling av dina personuppgifter hittar du längre ner på den här sidan.

Så fungerar e-tjänsterna

När du skickar in en ansökan eller anmälan via Mittbygge skapas en länk mellan miljö- och byggnadsnämndens ärendehanteringssystem och Mittbygge. Det innebär att vi kan skicka ut skrivelser och beslut till dig via e-tjänsten, samt att du kan komplettera ärendet med fler handlingar direkt i e-tjänsten.

Inloggning

Du har tillgång till Mittbygges bygginformation utan att logga in. Däremot måste du logga in för att använda e-tjänsterna. Detta görs med din privata e-legitimation eller med tjänstelegitimation för organisationer (Steria). 

Privatpersoner

När du gör en ansökan eller anmälan som privatperson loggar du in med din e-legitimation. Du som loggar in kommer automatiskt att stå som sökanden i ärendet.

Företag

När du gör en ansökan eller anmälan för ett företags räkning är det viktigt att detta framgår i ärendet. Det bästa är därför att använda företagsinloggningen som finns på Mittbygge.

Om du inte har möjlighet att använda företagsinloggningen går det bra att använda din privata e-legitimation. Men då måste följande anges i ansökan eller anmälan:

  • Företagets namn och adress i fälten för sökandens personuppgifter.
  • Ange företaget som fakturamottagare genom att klicka i rutan "ange annan fakturamottagare".
  • Ange företaget som byggherre genom att klicka i rutan "ange annan byggherre".

Avgifter

Lomma kommun tar ut en avgift för handläggningen av en ansökan, anmälan eller beställning. Avgifterna tas ut i enlighet med kommunens bygglovstaxa som är beslutad av kommunfullmäktige. 

Tänk på att en insänd ansökan, anmälan eller beställning, som du av olika skäl inte har möjlighet att fullfölja, ändå kan innebär kostnader för dig. Detta gäller även vid avslag.

—————————————————————————————————————

Information till dig som lämnar personuppgifter i e-tjänsten enligt Dataskyddsförordningen (GDPR) artikel 13

Lomma kommun behöver spara och behandla personuppgifter om dig, som anges på i e-tjänsten. Syftet med en sådan behandling är att kunna fullgöra skyldigheter som föreligger enligt lag eller andra författningar.

Lomma kommun tillämpar vid var tid gällande integritetslagstiftning vid all behandling av personuppgifter. Den rättsliga grunden för att behandla dina personuppgifter är myndighetsutövning, och rättslig plikt. Dina uppgifter kommer att sparas enligt de gallringsregler som finns i dokumenthanteringsplanen.

De personuppgifter Lomma kommun behandlar om dig, med anledning av att du lämnat personuppgifterna på i e-tjänsten, delas enbart med tredje part förutsatt att vi är skyldiga att göra så enligt lag. Vi kommer inte att överföra dina uppgifter till ett land utanför EU.

Personuppgiftsansvarig är miljö- och byggnadsnämnden. Du har rätt att kontakta oss om du vill ha ut information om de uppgifter vi har om dig, för att begära rättelse, överföring eller för att begära att vi begränsar behandlingen, för att göra invändningar eller begära radering av dina uppgifter. Detta gör du enklast genom att kontakta oss på miljo-byggnadsnamnd@lomma.se

Du når vårt dataskyddsombud på dataskyddsombud.miljo-ochbyggnadsnamnden@lomma.se. Om du har klagomål på vår behandling av dina personuppgifter har du rätt att inge klagomål till tillsynsmyndigheten Datainspektionen.

Kontakt och öppettider
Du kan kontakta Lomma kommun på flera sätt. Snabbast svar får du i de allra flesta fall genom Kontaktcenter. I Lomma kommun tar Kontaktcenter hand om de vanligaste ärendena direkt vid första kontakten.

Så når du Kontaktcenter:
Telefonnummer: 040-641 10 00
e-post: info@lomma.se
Fax: 040-641 13 90

Senast uppdaterad: 2020-06-30 Ansvarig för sidan: Samhällsbyggnadsförvaltningen