Vi använder cookies för att ge dig en bättre upplevelse av vår webbplats. Genom att surfa vidare på webbplatsen samtycker du till det. Läs mer

Mittbygge
Vald kommun

Avtalsskrivning

Det är inte ovanligt att det uppstår tvister mellan byggherre och entreprenör. För att undvika att det går så långt är det viktigt att du tänker på att skriva tydliga avtal och kontrakt.

Tydliga avtal

Det är jätteviktigt att avtalet med din entreprenör blir bra. Anlita en besiktningsman och - när du känner dig osäker - ta in experthjälp för sakkunnig vägledning. Se till att upprätta skriftligt, fullständiga avtal med entreprenörer, baserat på regler och riktlinjer som anges i bland andra ABS 18.

När du anlitar en hantverkare eller entreprenör för att få en tjänst utförd har du ett lagstadgat konsumentskydd genom konsumenttjänstlagen. Ett skriftligt avtal förhindrar missförstånd och det blir lättare för dig att få rätt om du är missnöjd och gör en reklamation.

Några grundläggande råd när tiden för avtalsskrivande närmar sig:

  • Se till att du får ett skriftligt och tydligt avtal baserat på Allmänna bestämmelser för småhusentreprenader (ABS 18). Viktiga uppgifter är bland annat slutpris inklusive moms och när huset ska vara klart för inflyttning.
  • Klara ut vad olika begrepp och termer betyder. Fråga om något är oklart och red ut det. Om du ändå inte är säker – vänd dig till någon oberoende person med teknisk eller juridisk sakkunskap.
  • Ta ingenting för givet. Se till att allt finns med i kontraktet innan du skriver under. Läs alla dokument noga.
  • Om du känner dig osäker bör du kontakta teknisk eller juridisk expertis för att få hjälp att granska avtalen innan du skriver under. Den investeringen kan bespara dig många stunder av oro och stora onödiga utgifter.
Tips!

För att undvika extrakostnader och eventuellt en massa onödiga diskussioner ska du se till att kontrollplanens punkter skriv in i entreprenadens kontraktshandlingar.

Avtalsformer

... arkitekt- och ingenjörsverksamhet.

ABK 09 kan användas för uppdrag inom alla teknikområden från idéstadie till avslutande detaljprojektering under utförandeskedet. Bestämmelserna kan förutom för projekteringsuppdrag även användas vid andra typer av konsultuppdrag, exempelvis utredning, projektledning, byggledning och besiktning.

Ladda ner ABK 09 - Cirkulär Konsultuppdrag inom arkitekt- och ingenjörsverksamhet Pdf, 65.1 kB, öppnas i nytt fönster.

ABK 09 kan införskaffas från t.ex. Svensk Byggtjänst Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Allmänna bestämmelser för uppförande eller tillbyggnad av en- eller tvåbostadshus (småhusentreprenader) som näringsidkare utför åt en konsument.

Ladda ner ABS 18 - Allmänna Bestämmelser för småhusentreprenader Pdf, 54.7 kB, öppnas i nytt fönster.

Entreprenadavtal för uppförande eller tillbyggnad av en- eller tvåbostadshus (småhusentreprenader) som näringsidkare utför åt en konsument.

Ladda ner ABS 18 - Entreprenadkontrakt för småhusentreprenader Word, 60.7 kB, öppnas i nytt fönster.

Blankett för avtal om ändringar och tilläggsarbeten vid reparations- och ombyggnadsarbeten där beställaren är konsument och hantverkaren är näringsidkare.

Ladda ner ABS 18 - Ändringar och tilläggsarbeten Pdf, 331.3 kB, öppnas i nytt fönster.

Överenskommelse mellan Trä- och Möbelföretagen och Villaägarnas Riksförbund vid köp av monteringsfärdigt husmaterial.

Ladda ner AA 12 - Allmänna avtalsvillkor Pdf, 217.5 kB, öppnas i nytt fönster.

Överenskommelse mellan Trä- och Möbelföretagen och Villaägarnas Riksförbund vid köp av monteringsfärdigt husmaterial.

Ladda ner AA 12 - Köpeavtal Pdf, 740.8 kB, öppnas i nytt fönster.

Överenskommelse mellan Trä- och Möbelföretagen och Villaägarnas Riksförbund vid köp av monteringsfärdigt husmaterial.

Ladda ner AA 12 - Protokoll Pdf, 755.1 kB, öppnas i nytt fönster.

Överenskommelse mellan Trä- och Möbelföretagen och Villaägarnas Riksförbund vid köp av monteringsfärdigt husmaterial.

Ladda ner Anbudsformulär 10 - Blankett för anbud vid måleriarbeten Pdf, 292.2 kB, öppnas i nytt fönster.

Formulär att användas vid anbud och avtal avseende reparations-, ombyggnads- och tillbyggnadsentreprenader där enskild konsument är beställare.

Ladda ner Hantverkarformulär 2017 - Blankett för anbud och avtal Pdf, 1.1 MB, öppnas i nytt fönster.

Ifyllnadshjälp till Hantverkarformulär 2017.

Ladda ner Hantverkarformulär 2017 - Ifyllnadshjälp Pdf, 135.3 kB, öppnas i nytt fönster.

Ladda ner Tips till dig som ska anlita hantverkare Pdf, 1.1 MB.

Ta tillvara konsumentens rättigheter

Det är extra viktigt att konsumentens rättigheter tas tillvara när väl avtalet skrivs under. Villkoren ska vara skäliga och det ska råda en balans mellan konsument och husföretag. Konsumentverket har tillsammans med branschen, har tagit fram nya villkor samt köpekontrakt vid köp av monteringsfärdigt husmaterial.

Villkoren är avsedda för köp, där även visst monteringsarbete på byggplatsen som exempelvis stommontering, kan ingå. När arbetena på byggplatsen utgör den övervägande delen av säljarens åtagande ska dock entreprenadavtal, Allmänna bestämmelser för Småhusentreprenader, ABS 18, och inte köpeavtal användas.

Besiktningar

Olika besiktningar görs under byggtiden. Dels de som ska utföras enligt bygglagstiftningen och som finns angivna i kontrollplanen som fastställs vid kommunens byggsamråd. Dels de som ingår i entreprenadkontraktet enligt ABS 18, och som du själv ansvarar för som byggherre. Samordna de olika besiktningarna med hjälp av en expert. Besiktningar och andra kontroller bör göras för att du ska få det som du beställt. Ju bättre underlag som finns i form av ritningar och beskrivningar, desto bättre kan arbeten och kontroller utföras.

Om du efter besiktningen upptäcker felaktigheter i bygget ska du påtala detta senast sex månader efter slutbesiktningen. Då har entreprenören vanligtvis två månader på sig att åtgärda felen. Även besiktningsmän gör ibland fel och då kan det bli tvist om ersättningsfrågan. Sådana ärenden prövas av Allmänna reklamationsnämnden, ARN.

Anlita experthjälp

Tvister om fel i byggen är ofta komplicerade. Kontakta därför en sakkunnig för rådgivning.

Reklamation

Entreprenören bär ansvaret för bevisade fel två år efter slutbesiktningen, såvida de inte är orsakade av dig eller genom en olyckshändelse. I upp till tio år kan du reklamera fel i arbeten på mark och byggnader till Allmänna reklamationsnämnden. Om du ska reklamera är det viktigt att göra det inom skälig tid från det att man upptäckt felet, alltså så snart som möjligt.

Senast uppdaterad: 2022-01-30 Ansvarig för sidan: Mittbygge.se