Vi använder cookies för att ge dig en bättre upplevelse av vår webbplats. Genom att surfa vidare på webbplatsen samtycker du till det. Läs mer

Mittbygge
Vald kommun

Dina rättigheter

Det är extra viktigt att dina rättigheter som konsument tas tillvara när väl avtalet ska skrivs.

Ta tillvara dina rättigheter som konsument

Vid avtalsskrivning är Villkoren ska vara skäliga och det ska råda en balans mellan dig som konsument och husföretag. Konsumentverket har tillsammans med branschen, har tagit fram nya villkor samt köpekontrakt vid köp av monteringsfärdigt husmaterial.

Villkoren är avsedda för köp, där även visst monteringsarbete på byggplatsen som exempelvis stommontering, kan ingå. När arbetena på byggplatsen utgör den övervägande delen av säljarens åtagande ska dock entreprenadavtal, Allmänna bestämmelser för Småhusentreprenader, ABS 18, och inte köpeavtal användas.

De allmänna avtalsvillkoren har förhandlats och överenskommits mellan Trä- och Möbelföretagen, Konsumentverket och Villaägarnas Riksförbund.

Besiktningar

Olika besiktningar görs under byggtiden. Dels de som ska utföras enligt bygglagstiftningen och som finns angivna i kontrollplanen som fastställs vid kommunens byggsamråd. Dels de som ingår i entreprenadkontraktet enligt ABS 18, och som du själv ansvarar för som byggherre. Samordna de olika besiktningarna med hjälp av en expert. Besiktningar och andra kontroller bör göras för att du ska få det som du beställt. Ju bättre underlag som finns i form av ritningar och beskrivningar, desto bättre kan arbeten och kontroller utföras.

Om du efter besiktningen upptäcker felaktigheter i bygget ska du påtala detta senast sex månader efter slutbesiktningen. Då har entreprenören vanligtvis två månader på sig att åtgärda felen. Även besiktningsmän gör ibland fel och då kan det bli tvist om ersättningsfrågan. Sådana ärenden prövas av Allmänna reklamationsnämnden, ARN.

Anlita experthjälp

Tvister om fel i byggen är ofta komplicerade. Kontakta därför en sakkunnig för rådgivning.

Reklamation

Entreprenören bär ansvaret för bevisade fel två år efter slutbesiktningen, såvida de inte är orsakade av dig eller genom en olyckshändelse. I upp till tio år kan du reklamera fel i arbeten på mark och byggnader till Allmänna reklamationsnämnden. Om du ska reklamera är det viktigt att göra det inom skälig tid från det att man upptäckt felet, alltså så snart som möjligt.

Senast uppdaterad: 2021-02-02 Ansvarig för sidan: Mittbygge.se