Vi använder cookies för att ge dig en bättre upplevelse av vår webbplats. Genom att surfa vidare på webbplatsen samtycker du till det. Läs mer

Mittbygge
Vald kommun

Köpa tomt och hus

Det är ofta pirrigt att köpa en tomt eller ett hus för första gången, men
det är egentligen inte så konstigt eller svårt. Vi benar ut hur det går till och hur man kan göra en så trygg och säker affär som möjligt.
Vi går även igenom vilka dokument som behövs för att bli husägare,
flyttkostnader och vilka redskap man kan behövas i sitt nya hem.

Steg för steg

Det är egentligen ingen skillnad på att köpa ett färdigt hus eller en tomt, läs mer om tomt nederst på sidan, att bygga på, förutom att en huslös tomt är enklare att inspektera och besiktiga. Nedan följer de vanligaste stegen man går igenom när man köper en fastighet, med kortfattade kommentarer och förslag från vår sida. Det finns många bra sajter som förklarar köpprocessen mer i detalj, ifall du vill fördjupa dig i något steg.

Undersök förutsättningarna

Räkna ut hur stora kostnader för drift, underhåll, räntor och amortering som din privatekonomi klarar av och kolla med banken om du kan få ett lånelöfte. Det kan vara bra att fråga flera olika banker. Om du tycker det är svårt att beräkna boendekostnaden själv så kan du ta hjälp av någon, exempelvis en vän eller släkting som byggt, banken eller kommunens konsumentvägledare.

Innan visningen

Diskutera hus med din familj, vänner och bekanta. Var vill du bo? Omgivning? Vad för sorts hus? Hur stort bör huset vara? Hur stor tomt? Naturtomt eller gräsmatta? Hur viktigt är det med närhet till dagis eller skola, kommunikationer, affärer och så vidare? Är huset besiktigat? Prata, prata, prata!

Planera in många visningar och jämför objekten med varandra.

På visningen

Kom när visningen startar och utnyttja den tid du har på dig för att undersöka allt så noga du kan. Det är smart att ta med sig ett anteckningsblock, en kamera och en ficklampa på visningen. Undersök framför allt vinden och grunden, ifall dessa utrymmen går att komma åt. Lys, titta, lukta och känn efter! Försök att anteckna så mycket du kan och ta många bilder.

Vad säger din magkänsla? Är huset fint? Bra läge? Hur är renoveringsbehovet – mycket som måste fixas direkt eller är underhållet lågt under lång tid framöver? Vad kan du göra själv och vad behöver du anlita hjälp med? Titta också på omgivningarna. Kanske finns det någon granne du kan knacka på hos innan du åker därifrån?

Efter visningen

Visa bilder och diskutera huset med andra, för att få fler synvinklar och åsikter. Läs igenom energideklarationen och eventuellt besiktningsprotokoll. Jämför med dina egna undersökningar från visningen. Som köpare har du en långtgående undersökningsplikt! Om du är osäker på något måste du gå till grunden med det – exempelvis genom att fråga mäklaren eller anlita en egen besiktningsman.

Budgivningen

Oftast startar budgivningen någon eller några få dagar efter visningen, men det kan skilja sig åt mellan olika delar av landet både hur budgivningen går till och hur snabbt den startar. Fråga mäklaren ifall du är tveksam.

Glöm inte att det tillkommer kostnader för lagfart, eventuella pantbrev, flytt och så vidare. Uppskatta kostnaderna för drift och underhåll innan du lägger bud.

Kontraktsskrivning

Om man vinner budgivningen är det dags att skriva ett köpekontrakt tillsammans med säljaren. I kontraktet kan köparen sätta upp villkor för affären, exempelvis om man vill anlita en egen besiktningsman eller måste få sin nuvarande bostad såld innan köpet går igenom.

Vid inflyttning

När betalning skett, köpebrevet undertecknats och nycklarna överlämnade äger du äntligen ditt nya hus. Glöm inte att teckna hemförsäkring innan flytten och rapportera mätarställningarna för el och vatten till leverantörerna redan första dagen – så slipper du betala säljarens förbrukning.

Kommunala avgift vid byggande Öppnas i nytt fönster.
Läs mer om kommunala avgifter.

Driftkostnader Öppnas i nytt fönster.
Läs mer om driftkostnader för en fastighet.

Boendekostnader Öppnas i nytt fönster.
Läs mer om boendekostnader för ett vanligt hushåll.

Fastighetsskatt
Läs mer om fastighetsskatt här.

Flyttkostnader

Förutom själva köpeskillingen tillkommer en del kostnader när man köper ett hus eller en fastighet. Eventuell besiktning och värdering kostar pengar innan man ens blivit ägare och det kostar pengar att bli lagfaren ägare hos Lantmäteriet. I många fall måste man även göra nya inteckningar för pantbrev, vilket i vissa fall kan bli en dyr kostnad. Banken tar dessutom ofta ut avgifter för att lägga upp nya lån.

En mäklare eller banken kan hjälpa dig räkna ut kostnaderna för lagfart, inteckningar, uppläggningsavgiften och eventuella besiktningar eller värderingar.

När själva köpet gått igenom återstår alla kostnader för själva flytten. Förutom det rent praktiska med flytten, att exempelvis hyra släpkärra eller flytt-städning, handlar det om att flytta över eller starta nya abonnemang på många tjänster. Telefon- och internetleverantörerna ut ofta ut en avgift för att flytta ett abonnemang till en ny adress. Om du sitter fast i bindningstider kan det också kosta pengar att komma loss från avtalet.

Glöm inte att teckna en ny hemförsäkring från inflyttningsdagen.

Lös egendom
Nytt boende brukar innebära en hel del nya möbler, men glöm inte allt det praktiska som behövs till det nya hemmet. När man bor i hus behöver man redskap för att sköta om trädgården både sommar och vinter, några grundläggande verktyg och så vidare. Tänk tanken att du står där när första snön faller och inte ens har en snöskyffel.

Köpehandlingar

Vanligtvis genomför man en fastighetsaffär i två steg. Först signerar säljaren och köparen ett köpekontrakt och vid ett senare tillfälle genomför man betalningen och skriver ett köpebrev. Mellan dessa två tillfällen kan köparen ordna med finansiering.

Skriva köpekontrakt
I köpekontraktet måste det framgå vilket datum överlåtelsen ska ske från, vad som ska betalas mellan parterna och vilken fastighetsbeteckning som kontraktet gäller. Det måste också finnas en överlåtelsemening, där det tydligt framgår att fastigheten övergår med äganderätt samt om det är hela eller en bestämd andel av fastigheten som överlåts.

Både säljaren och köparen måste signera kontraktet – och två vittnen måste vidimera säljarens underskrift. Köpekontraktet är ett bindande avtal, som man inte utan vidare kan dra sig ur, så läs igenom det noga innan du signerar. Vid kontraktstillfället betalar ofta köparen en handpenning, som brukar vara tio procent av totala köpeskillingen.

Finansiering
Innan nästa steg måste köparen ordna med finansiering. Ett sätt är att använda köpekontraktet för att ansöka till Lantmäteriets inskrivningskontor om en vilande lagfart. Den som har lagfarten på en fastighet kan göra en inteckning och belåna den – och på så vis ordna finansieringen inför överlåtelsen.

Avsluta köpet
Överlåtelsen är genomförd när alla villkor i kontraktet är uppfyllda och hela
betalningen är gjord. Det kallas för likvidavräkning. Som kvitto på betalningen
undertecknas ett köpebrev, som köparen sedan skickar tillsammans med
köpekontraktet och en anmälan om lagfart till Lantmäteriets inskrivningskontor. På så vis blir köparen lagfaren ägare till sin nya fastighet.

Gåvobrev, testamente, bodelningshandlingar och bouppteckning är exempel på handlingar som motsvarar köpekontrakt och köpebrev vid andra former av
fastighetsöverlåtelser.

Det finns flera formella krav på en giltig köpehandling:

• fullständig fastighetsbeteckning framgår
• en överlåtelsemening – där det framgår att fastigheten övergår med äganderätt och om hela eller en bestämd andel av fastigheten överlåts
• köpeskillingen redovisas
• överlåtelsedag framgår
• den är undertecknad av både säljare och köpare
• säljarens namnteckning är bevittnad av två personer

Vid ansökan om lagfart ska både köpekontrakt och köpebrev i original eller bestyrkt kopia skickas till Lantmäteriets inskrivningskontor. Ansökan om lagfart måste ske senast tre månader efter överlåtelsen.

Snabba affärer - tänk efter noga
Det vanligaste är att man signerar köpekontrakt och gör likvidavräkning vid olika tillfällen, men givetvis kan de som vill genomföra affären snabbare signera köpekontrakt, betala och skriva köpebrev vid samma tillfälle.

Om finansieringen är ordnad och parterna är överens så finns det inga hinder emot en snabb affär. Tänk dock efter noga före - efter ger alltid problem.

Om ni är ogifta och går in med olika insatser i det nya boendet behöver ni skriva ett avtal för att skydda den av er som går in med största insatsen. Ta hjälp av banken eller en familjejurist. Den som gått in med den större insatsen riskerar annars att förlora delar av sina pengar vid separation eller dödsfall.

Köa för tomt

Attraktiva tomter är idag en bristvara, särskilt i tätorter. Många köper, som beskrivits ovan, sin tomt tillsammans med ett huspaket från en hustillverkare, andra kommer över den via kommunens tomtkö.

När du hittat en tomt som du är intresserad av bör du tänka på följande:

Platsens förutsättningar

Man talar ofta om platsens förutsättningar. Vad har funnits på tomten tidigare, ligger den i ett område med en utpräglad byggtradition och kulturhistoria. Andra viktiga förhållanden på platsen är tomtens topografi, vegetation, vattenflöden, djurliv, vindar, jordtäcke, bergarter, utsikt och hur tomten ligger i förhållande till väderstrecken. Den tomt du väljer ska naturligtvis passa för det hus du tänkt dig.

Bestämmelser för tomten

Det är viktigt att ta reda på vilka bestämmelser som gäller på den tomt du är intresserad av. Om det finns en detaljplan så berättar den vad du får bygga på tomten som t.ex. hur stort och hur högt huset får vara. Om det är i ett område med en utpräglad byggtradition och kulturhistoria. Om din tomt ligger utanför detaljplan är det också viktigt att kontrollera med kommunen om det finns områdesbestämmelser som kan påverka dina planer.

Som alltid – kolla med din kommun vad som gäller och vad du bör tänka på!

Juridiska begränsningar och möjligheter

Det kan också finnas begränsningar på tomten, s.k. servitut. Det innebär att din rätt att bestämma över tomten är begränsad. Andra kan ha rätt att använda en del av din tomt för t ex väg. Det kan också vara omvänt - ”din” tomt hör till ett servitut, dvs. en rättighet att använda en annan fastighet för något. Ett servitut är knutet till fastigheten - inte till dess ägare.

Det kan hända att vägar och andra anläggningar kring tomten ägs och förvaltas som gemensamhetsanläggningar. Ta i så fall reda på vilka samfällighetsföreningar som finns och vilka skyldigheter och rättigheter som följer med tomtköpet.

Fastighetsregistret har detaljer om enskilda tomter

Du kan få reda på om din tilltänkta tomt belastas eller gynnas av servitut från din kommun eller från det centrala fastighetsregistret på Lantmäteriet.

Kommunala tomter

Ofta har kommuner egna tomter som man säljer. Sådana tomter kan man ställa sig i kö för att sedan få ett erbjudande om att köpa. Har din kommun kommunala tomter att erbjuda kan du läsa mer om det här

Senast uppdaterad: 2022-01-30 Ansvarig för sidan: Mittbygge.se