Vi använder cookies för att ge dig en bättre upplevelse av vår webbplats. Genom att surfa vidare på webbplatsen samtycker du till det. Läs mer

Mittbygge
Vald kommun

Tankar inför byggande

Det är ett ganska stort antal punkter som man behöver fundera igenom inför ett byggande. Bilden visar på många situationer som man kanske inte tänkt på. Som tur är kan du få mycket hjälp och stöd av kommunen, husfirman som kompisar som redan gått igenom denna process.

Vår förhoppning är att du också kommer att få svar på många frågor här på portalen mittbygge.se

Några utvalda punkter

Fundera

Var vill vi bo och vilken typ av byggnad vill vi skaffa oss. Ska det vara enplanshus, suterräng eller tvåbostadshus? Ska vi låta en arkitekt rita eller väljer vi ett kataloghus. Hur kommer vi till jobb, fritids och skola - möjlighet till kollektiva färdmedel, bil eller cykla. Frågorna är många som man måste fundera igen.

Idé- och planeringsskede

I början av ett byggprojekt är det viktigt att tänka igenom familjens behov av olika rum och utrymme. Hur stora rum och vilka funktioner ska de fylla? Planera med lite framförhållning, tänk flexibelt - kanske för en framtida växlande familjestruktur utan kostsamma ombyggnader.

Tänk också på hur byggnaden du vill bygga passar på den tomt du har skaffat – eller tittar på.

Skisser

Ta fram olika förlag till hur byggnaden kan se ut. Om du redan har en arkitekt eller hussäljare till din hjälp får du hjälp att ta fram en lämplig typ, en effektiv planlösning och en passande utformning av fasaderna. Om du skissar själv bör du låta någon branscherfaren person komma med synpunkter. Kontakta gärna en handläggare på kommunen för att stämma av så att den tänkta byggnaden inte strider mot gällande bestämmelser.

Finansiering

Försök att så tidigt som möjligt få hjälp att göra en kalkyl på vad byggnaden kommer att kosta. Arkitekten eller husfirman kan hjälpa dig. Glöm inte bort att räkna in de tjänster som kommunen tar betalt för! Beräkningar och avstämningar kommer du att behöva göra fortlöpande under planeringen. Det kan vara dags att skaffa en bra personlig bankkontakt om du inte har en redan!

Förfrågningsunderlag/Upphandling

Antagligen har du redan tidigare bildat dig en uppfattning om vad byggnaden kan tänkas kosta. Har du anlitat en arkitekt så har ni kanske gjort en kalkyl tillsammans. Om du köper via en hussäljare så har de ofta lätt för att ge dig ett pris på det aktuella paketet.

Ska du bygga i egen regi är det nu hög tid att gå ut med en prisförfrågan till flera byggföretag. Den som ska räkna på ditt hus kan göra en bättre kalkyl och kommer närmare ”sanningen” ju bättre ditt förfrågningsunderlag är.

Underlaget kan förstås bestå av ritningar. Det kan också vara bra med en byggbeskrivning. Det är en uppräkning av husets alla rum och talar om vilka material och färger du vill ha på golv, väggar och tak. Där kan du också skriva in andra saker som till exempel att du vill ha en kakelugn i vardagsrummet.

Detaljritningar

När du skrivit avtal med en husleverantör eller entreprenör, om du bygger i egen regi, så behövs det oftast mer detaljerade ritningar än de som används för bygglovsansökan. Ett företag som säljer ”Prefab-hus” (färdiga väggblock eller moduler tillverkade på fabrik) har ofta färdiga ritningar för sina olika hustyper. Bygger du ett arkitektritat lösvirkeshus så hjälper arkitekten dig med de ritningarna. Det behövs också ritningar som beskriver husets konstruktion, till exempel dess grundläggning, takstolarnas utformning och beräkningar till dessa. Elritningar, VA-ritningar och andra ritningar behöver också göras av respektive konsult.

Inför ansökan

Förutom kontraktera en kontrollansvarig, skaffa fram alla ritningar som kan behövas är det lämpligt att ta fram en kontrollplan tillsammans med kontrollansvarige – kontrollplanen är det viktigaste dokumentet efter att ansökan skett och det tekniska samrådet ska genomföras. En kontrollplan krävs alltid vid byggande och rivningsåtgärder

Efter ansökan

Det är först när kommunen beslutat om startbesked som något arbete får påbörjas. När bygget är klart och du vill flytta in måste du först begära ett slutbesked av kommunen. Ett slutbesked är ett beslut som visar att du uppfyllt alla de krav som ställt på dig som byggherre under byggets gång.

Senast uppdaterad: 2021-02-02 Ansvarig för sidan: Mittbygge.se