Vi använder cookies för att ge dig en bättre upplevelse av vår webbplats. Genom att surfa vidare på webbplatsen samtycker du till det. Läs mer

Mittbygge
Vald kommun

Huskostnader

Räntor, fastighetsavgifter och elräkningar är en del av livet i småhus, men genom att vara påläst så kan du sänka många av dina kostnader.

Utgifter

Genom att planera, ha koll på utgifterna, spara regelbundet och lägga upp en
underhållsplan för huset kan man spara mycket pengar. Som småhusägare har man många olika kostnadsställen att hålla reda på – men också möjligheter att påverka sin ekonomi.

Om du bygger ett nytt hus av en husförsäljare är den skyldig att göra en individuellt anpassad kalkyl för ditt bygge och boende. Det framgår av Konsumentverkets riktlinjer exakt vilka uppgifter som ska ingå, men kalkylen kommer aldrig att bli bättre än de siffror du själv kan lämna som underlag för beräkningarna. Om du köper ett befintligt hus har mäklaren liknande skyldigheter.

Lånekostnader

För den som nyss köpt eller byggt sitt hus brukar lånekostnaderna vara en stor utgift. Räntor, amorteringar och administrativa avgifter varierar mellan olika långivare och man kan spara mycket pengar på att förhandla och jämföra villkoren.

Räntan är den avgift banken tar för att låna dig pengar. Räntan på ditt huslån är avdragsgill i din deklaration året efter, vilket räknas in i kostnadskalkylen för huset. Vill du inte vänta till dess kan du begära en jämkning av din skatt hos Skatteverket.

Genom att amortera betalar man tillbaka en del av lånet. Amorteringen minskar lånebeloppet och därmed minskar också räntekostnaden. Det är därför bra att försöka amortera så mycket som möjligt så fort som möjligt.

Banken lägger oftast upp lånet med en bottendel som har lägre ränta och ett
topplån med högre ränta. Bottenlånet har en lägre ränta och en längre lånetid (löptid). Banken tar inteckningar (pantbrev) i din fastighet som säkerhet för lånet. Om huset kostar mer än värdet på pantbreven måste du ta ut nytt pantbrev eller finansiera mellanskillnaden med kontanter eller topplån.

Topplån är den del av bostadslånet som vanligtvis ligger i intervallet 70% till 85% av köpeskillingen vid fastighetsköp. Detta lån har högre risk än ett bottenlån, eftersom en prisnedgång i första hand drabbar topplånet. Ett topplån har därför i regel högre ränta och snabbare återbetalning (amortering) än ett bottenlån.

Med en högre kontantinsats så minskar behovet av dyra topplån.

Egen insats

Minsta möjliga kontantinsats vid köp av fastighet är 15 %. En summa som du själv ofta måste spara ihop till. 

Amortering

Amortering - vad är det

Amortering är det belopp du betalar av på ditt lån vid varje betalningstillfälle. När du amorterar minskar ditt lån och även dina räntekostnader, eftersom räntekostnaderna baseras på hur stort lån du har. Därmed blir du också mindre utsatt vid stigande räntor, sjunkande bostadspriser eller om din inkomst minskar.

Vad innebär amorteringskraven?

Amorteringskraven innebär att:

1. Bolån mellan 50–70 % av bostadens värde ska amorteras med ett belopp motsvarande 1 % av det totala lånebeloppet per år.

2. Bolån över 70 % av bostadens värde ska amorteras med ett belopp motsvarande 2 % av det totala lånebeloppet per år.

3. Om du lånar mer än 4,5 gånger din årsinkomst före skatt ska du även amortera 1 % av det totala lånebeloppet per år.

Det innebär alltså att beroende på hur mycket du lånar i förhållande till din bostads värde och din inkomst kan du behöva amortera 1 - 3 % av det totala lånebeloppet per år. Om ditt bolån motsvarar eller understiger 50 % av bostadens värde och du lånar mindre än 4,5 gånger din årsinkomst före skatt är det valfritt att amortera.

Du som tar bolån för att finansiera en nyproducerad bostad och är den första som bor där, kan du få amorteringsfrihet under de fem första åren om ditt bolån motsvarar 70 % eller lägre av bostadens pris.

Amortering, ett bra sparande

Att betala av på bolånet är ett bra sparande. En tumregel är att amortera av lån utan säkerhet i första hand, då de har högre ränta och när du betalat av dem kan det bli betydande förändringar i din ekonomi.

Rak amortering

Vid ett lån med rak amortering är amorteringsbeloppet konstant och räntekostnaden sjunker successivt. Det gör att din månatliga utgift också sjunker under lånets löptid. Rak amortering är vanligaste vid bolån.

Annuitetslån

Ett annuitetslån innebär att du betalar samma belopp varje månad. I takt med att du betalar av på lånet sjunker räntekostnaden vilket gör att amorterings-beloppet ökar i samma takt.

Extra amortering

Får du oväntat pengar över kan det vara bra att extraamortera på ditt bolån för att sänka räntekostnaden.

Utöka bolån

Har du redan ett lån som du vill utöka, om du exempelvis ska renovera fungerar det så här:

 • Vill du utöka ett lån som du tagit efter 1 juni 2016, beräknas din amortering enligt amorteringskraven.
 • Vill du utöka ett lån som du tagit före 1 juni 2016, kan du välja ett tilläggslån som amorteras på max 10 år.
 •  

Skärpta amorteringskravet mer i detalj från 2018

Det skärpta amorteringskravet innebär att alla nya bolånetagare som lånar mer än 4,5 gånger sin bruttoinkomst (före skatt) ska amortera 1 procentenhet mer av bolånet per år än vad de skulle behövt göra enligt de amorteringsregler som gällde före det skärpta kravet.

För bostadslån ska banken ta hänsyn till om du lånar till mer än 50 procent av bostadens värde; då måste du amortera. Dessutom måste banken ta hänsyn till hur mycket du lånar i förhållande till din inkomst. Lånar du mer än 4,5 gånger din årsinkomst innan skatt så måste du amortera ytterligare 1 procentenhet utöver tidigare krav.

Har du ett lån med belåningsgrad på mellan 70–85 procent av bostadens värde så ska du enligt det första amorteringskravet amortera 2 procent ned till 70 procent och därefter 1 procent ned till 50 procent av bostadens värde. Har du sedan en skuld som överskrider 4,5 gånger din årsinkomst innan skatt så ska du amortera ytterligare 1 procent till dess att din skuld underskrider 4,5 gånger din årsinkomst innan skatt.

Detta gäller samtliga privatpersoner som tar nya bostadslån och som har bostadslån som sammantaget överstiger 4,5 gånger bruttoinkomsten och gäller för alla bostäder till exempel villa, radhus, bostadsrätt och fritidshus. Även fastighet eller tomträtt som är avsedd för bostadsändamål omfattas av reglerna.

Med bruttoinkomst (inkomsten före skatt) avses förvärvsinkomst. Utöver det kan även andra inkomster räknas in som studiebidrag, barnbidrag, löneförhöjningar etcetera. Även kapitalinkomster som är säkerställda och varaktiga kan räknas med. Det är bankerna som ska göra bedömningen om inkomsten är säkerställd och varaktig.

Det är alltid upp till respektive bank att bedöma hur mycket du får låna. Utan att amortera får du låna maximalt 4,5 gånger din bruttoinkomst och upp till 50 procent av bostadens värde.

Källa: Finansinspektionen

Exempel på hur det skärpta amorteringskravet funkar: Om du tjänar 40 000 kr i månaden har du en bruttoinkomst på 480 000 kr på ett år (40 000 kr x 12). Lånar du mer än 2 160 000 kr (480 000 kr x 4,5) ska du amortera 1 % av skulden årligen. Detta utöver amorteringskravet som infördes 1 juni 2016 (se ovan)

Ränta

Räntan varierar mellan olika banker och låneformer – men också beroende på
exempelvis hur Riksbanken sätter sin reporänta. Om man har en rörlig ränta kommer den alltså att gå upp eller ner beroende på landets ekonomi. Alternativet är att binda sin ränta i ett antal år, vilket ger ett skydd mot räntehöjningar. Oftast är det dyrare att binda sin ränta än att ha rörlig ränta och som regel blir det dyrare ju längre tid man binder den.

Annuitetslån innebär att man betalar samma belopp varje månad, där både räntan och amorteringen ingår. Första tiden är räntan stor och amorteringen ganska låg, men för varje betalning blir räntedelen av betalningen mindre och amorteringen blir större. Fördelen med annuitetslån är att beloppet är samma varje månad och det blir lätt att planera sin ekonomi. Nackdelen är att den totala lånekostnaden oftast blir högre.

Försäkringar

För att inte en olycka ska utvecklas till en ekonomisk och personlig katastrof kan man försäkra sig själv eller sina ägodelar – exempelvis sitt hem. Idén bakom försäkringar är att man sprider risken för en olycka mellan ett tillräckligt stort antal personer så att deras gemensamma inbetalningar kan täcka kostnaderna ifall en av individerna drabbas av en olycka.

Man betalar alltså en premie varje månad, som kan vara olika stor beroende på vad det är som ska försäkras, hur stor ersättningen är vid skada eller förlust och storleken på risken. Om olyckan är framme löser man ut försäkringen och får en ersättning, som beror på vilka villkor som gäller för försäkringen. Vid nästan alla former av försäkringsskador får man betala en del själv – den så kallade självrisken.

Hemförsäkringen är den viktigaste försäkringen och den ersätter skador på ditt lösöre – alltså alla sakar du har för privat bruk. Även om du inte tycker att du äger något av värde är det ändå viktigt att ha en hemförsäkring, eftersom den också innehåller rättsskydd ifall du behöver juridisk hjälp, ansvarsskydd ifall du orsakar en skada för någon annan och ett överfallsskydd ifall du blir skadad av någon annan. Många hemförsäkringar innehåller även ett reseskydd i 45 dagar.

En hemförsäkring gäller i regel för alla som är folkbokförda och bor i hushållet, men dubbelkolla med försäkringsbolaget så att hela familjen verkligen är inskriven i hemförsäkringen.

Villahemförsäkringen ger samma skydd som hemförsäkringen, men ersätter också skador på tomten och byggnader. Försäkringen täcker skador orsakade av brand, åsknedslag, storm, hagel eller andra oväder. Även skador från jordras och jordskalv kan ersättas.

Det finns många fler försäkringar, exempelvis personförsäkringar, livförsäkringar, ansvarsförsäkringar (drulle) och inkomstförsäkringar. Det är viktigt att familjen har ett fullgott skydd ifall det värsta skulle hända, så se med jämna mellanrum över även dessa försäkringar.

Dubbla försäkringar ger inte dubbel ersättning, så köp inte en försäkring du redan har genom exempelvis ett medlemskap i föreningar eller fackförbund.

Det går att sänka försäkringskostnaderna genom att jämföra olika försäkringsbolag och villkor. Ofta kan man sänka sin premie genom att öka självrisken i försäkringen eller genom att vara skadefri under en lång tid. Det kan också skilja i kostnad beroende på om du betalar månadsvis eller ett helt år i förskott. Kolla med ditt försäkringsbolag vilka alternativ de kan erbjuda.

Driftkostnader

Elektricitet och uppvärmning är oftast de två största utgifterna för att driva runt huset, men även vatten och avlopp, sophämtning och eventuell sotning kommer att kosta pengar. Många av dessa avgifter är kopplade till kommunen, men om man exempelvis har en egen vattenbrunn och enskilt avlopp så behöver vattenpumpen el och avloppet behöver tömmas med en slamsug med jämna mellanrum.

Det är ofta enkelt att sänka driftkostnaderna genom att förbättra husets klimatskal och se över värmesystemet. Om man exempelvis kan hugga ved på egen mark och elda i en effektiv braskamin så finns det mycket pengar att spara. I många kommuner kan man spara pengar genom att sortera sitt avfall bättre och byta till en mindre soptunna eller färre tömningar.

Elförbrukningen kan sänkas genom att byta till energisnåla maskiner till hemmet och ersätta gamla glödlampor med moderna lågenergilampor. Den enklaste av alla åtgärder är att släcka lampan efter sig och dra ur sladden till alla maskiner som står i standby-läge. Man kan också sänka sin elkostnad genom att göra ett aktivt val av leverantör.

Till den här kategorin hör även eventuella samfällighetsavgifter och gatu- eller
vägföreningsavgifter. Om man hyr sin tomt, exempelvis av stat eller kommun, kan man vara skyldig att erlägga en tomträttsavgäld. Även den utgiften räknas in i den här kategorin.

Kommunikation och underhållning

Huset behöver inte tv, bredband eller telefon för att fungera, men det är en naturlig del av ett modernt hushåll. Däremot kan dyra abonnemang dränera vilken privatekonomi som helst, så var försiktig innan du binder upp dig på långa avtal med extra allt. Jämför alltid priser mellan olika leverantörer och undersök vilka olika paketlösningar eller tjänster du kan välja mellan.

Genom att hålla nere mängden datatrafik både på mobiltelefoner och bredband i hemmet kan man spara mycket pengar, utan att egentligen ge avkall på så mycket mer än strömmad film och musik på resande fot. Det kanske inte är nödvändigt med 225 tv-kanaler, om hushållet redan har betalkonto hos ett par olika filmtjänster på nätet? Se regelbundet över alla familjens olika abonnemang.

Om du begär att få fakturor i pappersform för alla ”onödiga” tjänster så får du automatiskt en väldigt tydlig påminnelse varje månad om vad dessa tjänster kostar. Det ger dig en extra anledning att ifrågasätta om utgiften verkligen är ”nödvändig” för ert hushåll.

Underhållskostnader

Genom att planera åtgärder och sätta av pengar i god tid minskar man risken för en ekonomisk smäll vid oförutsedda eller akuta insatser. En bra underhållsplan underlättar husägandet och skapar en balanserad hushållsekonomi, där man har mer kontroll och svängrum – samtidigt som man slipper vara orolig för nästa haveri. Det finns bara fördelar med att regelbundet spara pengar till husets underhåll.

Om du utgår från den underhållsplan som du tagit fram för huset kan du enkelt se hur stora utgifterna blir kommande året och framåt. Spara sedan så mycket pengar som din budget och underhållsplan kräver – plus en buffert för oförutsedda och oplanerade utgifter.

Underhållskostnaderna är en budgetpost där man inte ska försöka dra ner på
pengarna, utan istället tvärt om att försöka åtgärda så mycket som möjligt och spara resten av pengarna inför framtida behov. Många av de investeringar och åtgärder du gör på ditt hus kommer att bidra till längre driftkostnader och höja husets värde.

Fastighetsavgift

Den som ägde en fastighet med ett småhus den 1 januari ska betala en kommunal fastighetsavgift (tidigare fastighetsskatt) för hela kalenderåret. Om du äger en andel i en fastighet ska du bara betala fastighetsavgift motsvarande din andel. Avgiften blir aldrig högre än ett bestämt maxbelopp, som är indexbundet och räknas upp från inkomstbasbeloppet.

För vanliga småhus ska man betala 0,75 % av huset och tomtens taxeringsvärde i fastighetsavgift, men aldrig mer än maxbeloppet. Samma sak gäller för tomtmark med småhus utan taxerat byggnadsvärde – där alltså byggnadernas taxeringsvärde inte ens kommer upp i 50 000 kronor. Avgiften för småhus är 7 812 kr eller högst 0,75 % av taxeringsvärdet om det ger en lägre avgift.

Du som är pensionär ska inte behöva betala mer än 4 % av din inkomst i
fastighetsavgift – för din permanentbostad i ett småhus. Om din fastighetsavgift blir högre än så, kan du få en begränsning av avgiften i form av en skattereduktion. Kolla med Skatteverket vilka villkor och undantag som gäller.

Småhus som byggdes 2011 eller tidigare var helt befriade från kommunal
fastighetsavgift de första fem åren. Därefter betalar de bara en halv avgift de följande fem åren. Småhus som byggdes 2012 eller senare är helt befriade från kommunal fastighetsavgift i 15 år.

För obebyggd tomtmark eller lantbruksenheter betalar man istället 1,0 % av
taxeringsvärdet i statlig fastighetsskatt. Detta gäller exempelvis under tiden man bygger ett nytt småhus på en tidigare obebyggd tomt. Från och med att det står ett färdigt boningshus på tomten får man istället betala kommunal fastighetsavgift.

Småhus som är nybyggda 2011 eller tidigare får hel befrielse från fastighetsavgift de fem första åren och halv avgift de nästa fem åren, eller högst 0,375 % av taxeringsvärdet om det ger en lägre avgift. Hus som är nybyggda 2012 eller senare får hel befrielse från fastighetsavgift i 15 år.

Läs mer om fastighetsavgift och fastighetsskatt på Skatteverkets hemsida Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Man kan spara mycket pengar genom att planera, ha koll på utgifterna, spara regelbundet och lägga upp en underhållsplan för huset. Som husägare har man många utgifter, men man kan också påverka många av dem.

 • ränta och amortering
 • villa- eller hemförsäkring
 • elektricitet
 • uppvärmning
 • samfällighets- och vägavgifter
 • tv, bredband och telefon
 • reparationer och underhåll
 • kommunal fastighetsavgift

Fastighetsavgiften kan man inte påverka och underhållskostnaderna ska man helst inte spara på. Många investeringar och reparationer man gör på sitt hus leder till lägre driftkostnader och ett högre värde på fastigheten.

Senast uppdaterad: 2022-01-10 Ansvarig för sidan: Mittbygge.se