Vi använder cookies för att ge dig en bättre upplevelse av vår webbplats. Genom att surfa vidare på webbplatsen samtycker du till det. Läs mer

Mittbygge
Vald kommun

Uppvärmning

Detta avsnitt avhandlar övergripande några olika uppvärmningssätt i en byggnad.

Olika uppvärmningssystem

Att det är varmt hemma är en av de viktigaste faktorerna för att vi ska trivas där. Men värme kan komma i många olika former, där vissa passar bättre för miljön och plånboken än andra. Det finns inte en värmekälla som är den bästa i alla lägen, utan vilket uppvärmningssystem som passar ditt hus bäst beror bland annat på husets läge, storlek, isolering, ventilation, din egen arbetsinsats och familjens behov.

Du kan välja uppvärmningssystem beroende på hur du värderar ekonomi,
miljöhänsyn och bekvämlighet, men valet beror också på förutsättningar som
bestäms av det enskilda huset och i vissa fall av kommun. Valmöjligheterna beror även på var huset ligger – exempelvis i tätort eller glesbygd och om det finns ledningar för fjärrvärme eller gas i området. Det som passar på en breddgrad kanske inte alls är lika bra på en annan.

Utvecklingen går raskt framåt. Om det finns fjärrvärme nära din fastighet är det en möjlighet. Uppvärmning via solpaneler (samlingsnamn för solceller och solfångare) blir alltmer populärt. De har blivit effektivare, prisnivån har gått ned och är miljösmarta. Solfångare är också ett utmärkt val i kombination med ved eller pelletsuppvärmning.

Uppvärmningssystem har idag ger större flexibilitet och du blir mindre sårbar.

Uppvärmningssystem utvecklas och blir mer energieffektiva hela tiden. Det som gällde igår kan vara förändrat redan i morgon. Det här är ett spännande område för den som är intresserad av ny miljö och teknik.

Byta uppvärmningssystem

När man väljer eller byter uppvärmningssystem är det klokt att också se över husets ventilation och klimatskal, eftersom systemen i hög grad påverkar
varandra. Ett tätare hus behöver mindre värme, men ställer högre krav på
ventilationen. Moderna ventilationsanläggningar kan lösa husets värmebehov
helt eller delvis.

Tänk på att de val du gör, oavsett om du står inför en stor renovering eller bygger helt nytt hus, kommer att styra dina möjligheter för lång tid framöver. Välj ett uppvärmningssystem och framför allt en distributionsform som går att anpassa efter ändrade förutsättningar och som är framtidssäkrat. Många väljer att bygga sitt värmesystem runt en ackumulatortank, där man kan byta ut eller komplettera sina värmekällor utan att behöva förändra grunden i systemet.

Några uppvärmningsalternativ

Uppräknade i alfabetisk ordning!

Bergvärme

Bergvärme är ett tekniskt system för uppvärmning av byggnader genom att ta tillvara den energi som finns lagrad i berggrunden. Via ett borrat hål ned till berggrunden tar en värmepump upp grundvatten, höjer temperaturen till lämplig nivå för att värma byggnaden.

Att använda bergvärmen som uppvärmningskälla är miljövänligt och relativt underhållsfritt men kräver eltillförsel för att fungera. För varje kilowattimme el som värmepumpen kräver ger den cirka 3 kilowattimme värme tillbaka.
En komplett bergvärmeinstallation kostar idag mellan 100 000 till 200 000 kronor beroende på antal borrade hål, djup och pumptyp.

Elvärme

Elvärme är ett gemensamt namn för uppvärmning där man använder elektrisk ström som energikälla. De vanligaste typerna är direktverkande elvärme, vattenburen elvärme och elektrisk golvvärme. Det är alltså samma el som används för uppvärmning som för elektriska apparater, belysning och liknade.

Att använda el som uppvärmningskälla är ofta förenat med en låg investeringskostnad men kan bli mycket dyr beroende på hur mycket el byggnaden kräver.

Fjärrvärme

Fjärrvärme är ett uppvärmningssätt som bygger på att värmen produceras i en central enhet som sedan distribution via rörnätssystem till många konsumenter inom ett begränsat område (tätort). Genom att till exempel i ett småhus sedan installera en fjärrvärmeväxlare kan byggnad värmas upp via radiatorer (element) och får varmvatten i kranen.

Att använda fjärrvärme som uppvärmningsmetod är miljövänligt. Att ansluta sig till ett fjärrvärmenät inklusive installation av värmeväxlare är en relativt låg kostnad. Uppvärmning av ett normalstort småhus kostar cirka 10 000 kronor per år.

Luft- och vattenvärmepump

Uppvärmning via luft- och vattenvärmepump är ett tekniskt system som tar vara på energin i luften utomhus och värmer upp den för inomhusbruk. Pumpen anpassar driften helt på egen hand utifrån byggnadens värmebehov.

Genom att hämta energi från uteluften, ända nedåt 20 minusgrader, kan värmekostnaden sänkas rejält.

Att använda luft- och värmepump som uppvärmningskälla är miljövänligt, lätt att installera och relativt underhållsfritt men kräver eltillförsel för att fungera.

På webbsidan dinbyggare.se Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. kan du läsa mer.
Folksams senaste test av värmepumpar Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. (2020)

Markvärme

Markvärme är ett tekniskt system för uppvärmning av byggnader genom att ta tillvara den energi som finns lagrad i markens ytskikt, på cirka 1 till 1,5 meters djup. Via slang fyllt med ett flytande medium tas via en värmepump energin ur marken och höjer temperaturen till lämplig nivå för att värma byggnaden.

Att använda markvärme som uppvärmningskälla är miljövänligt och relativt underhållsfritt men kräver en stor tomt samt eltillförsel för att fungera.

Installationskostnaden för att använda markvärme som uppvärmningskälla ligger på cirka 150 000 kronor.

På webbsidorna energifakta.nu Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. och värmepumpsguiden.se Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. kan du läsa mer.

Pellets

Pelletsbrännare är ett tekniskt system som omvandlar energin i pellets vid förbränning till energi för att värma upp byggnader/varmvatten. Många pelletsbrännare kan också monteras på befintliga ved/oljepannor.

Att använda en pelletsbrännare kräver ingen el, är flera gånger effektivare än vedeldning med kräver mycket jobb att hantera samt stort förråd för pelletsen.

Att installera en pelletsbrännare är en relativt låg kostnad. Uppvärmning av ett normalstort småhus kostar cirka 10 000 kronor per år.

Solceller

Solceller omvandlar ljus till elektrisk ström dvs slutar inte att producera el bara för att det är molnigt eller för att det ligger snö på taket. Solceller omvandlar cirka 10–15 % av den inkommande solenergin till el men den kan inte spara någon el. Då måste du komplettera med batterier och/eller sälja den överskottet till ett elbolag.

Att använda solpaneler som el-källa är mycket miljövänligt och kräver mycket lite underhåll.

Att installera en solcellsmodul på tio kvadratmeter kostar mellan 40 000–60 000 kr och ger cirka 1 000 kWh el per år

Solfångare

Solfångare omvandlar energin i solinstrålningen till varmt vatten via en ackumulatortank. Det varma vattnet kan sedan via en värmeväxlare användas för att värma vatten till både värme- och varmvattensystem. I kombination med en ved- eller pelletspanna blir lösningen ett nästan 100 procentigt förnybart värmeförsörjningsystem.

Att använda solfångare som energi-källa är mycket miljövänligt och kräver lite underhåll.
Det finns olika typer av solfångare men vanligast är plana solfångare för placering på tak.

Solfångare kostar från 2 000 till 5 000 kr per kvm beroende på vald typ. Ett komplett system med varmvattenberedare kostar 25–50 000 kr och 40–80 000 kr för ett system med ackumulatortank.

Vedeldning

Vedeldning kräver att vedpanna finns installerad. Vid eldning stiger värmen varvid vattnet som finns i vedpannan värms upp. Det varma vattnet leds sedan ut i elementen i byggnaden och värmer på det sättet upp rummen.

Att använda vedeldning via vedpanna som värmesystem är relativt billigt och självförsörjande. Dock krävs det mycket arbete för att skaffa ved och numera ställs det miljökrav på denna typ av värmesystem. I vissa lägen kan en eldstad (till exempel kamin) vara ett alternativt värmesystem dock utan möjlighet att leda värmen via radiatorer.

Vedpanna kostar mellan 40 000 och 60 000 kronor. En eldstad kan fås till lägre kostnad.

Tips!

Solfångare producerar varmvatten för till exempel duschning.
Solceller producerar el för till exempel belysning.

Solpaneler är en gemensam benämning på solfångare och solceller

Ta hjälp av kommunens kostnadsfria och opartiska energirådgivare.

Passivhus

Om huset har ett lufttätt klimatskal med extra tjock isolering, samt fönster och dörrar med låga u-värden, kan ni klara er helt och hållet utan ett värme-system. Huset värms av hushållsmaskiner och spillvärme från de som bor i huset. När det är som kallast kan det behövas ett litet värmetillskott, som exempelvis kan komma från en braskamin eller ett värmebatteri i ventilationsluften.

För att klassas som passivhus får inte byggnaden göra av med mer energi än 15 kWh/m² per år med ett visst tillägg för kallare klimatzoner och för byggnader under 400 m2. Tillförd effekt i ett friliggande hus får inte överstiga 12 W/m2 eller i norra klimatzonen 16 W/m2.

Ekologiska hus

Ekologiska hus förutsätter miljövänligt byggande med miljösmarta materialval och tillverkning, dels att huset blir energisnålt dvs kräver minimalt med energi för värme och drift. Går dessa att kombinera ger det en liten miljö- och klimatpåverkan som möjligt.

Bra miljöval är naturmaterial och då passar många av de traditionella svenska byggnadsmaterialen in bra som till exempel furuträ, lera och halm. Men även gipsskivor, träfiberskivor och träull är bra val.

En del material som man inte upplever som miljöval kan också vara godtagbara. Exempel på sådana material betong, kakel och klinker samt vissa färger.

Idag bygger man huset så tätt och välisolerat som möjligt. Tidigare var det viktigt med placering och att fönster placerade åt rätt håll (söder)

Ventilationssystemen återanvänder värmen från frånluften för att värma upp tilluften. Som energikälla används ofta solceller eller bergvärme, kallas för nollenergihus.

Utvecklingen mot energisnåla hus har gått snabb under 2000-talet. Idag finns flera husleverantörer ekologiska hus i sina kataloger.

Ett nollenergihus är ett passivhus som med hjälp av exempelvis solceller producerar sin egen el. Ett plusenergihus producerar mer energi än det använder.

Direktverkande el blev ett vanligt system i Sverige under 1970-talet, då kärnkraften slog igenom och el blev billigare än olja. Idag kompletterar man ofta direktverkande el med en braskamin, vedspis eller en luft-luftvärmepump. Om man har en fläktstyrd frånluftsventilation kan man ofta installera en frånluftsvärmepump, för att återvinna mycket av värmen ur luften som ventileras ut. Den återvinna energin går sedan in som värme i varmvattenberedaren.

Ett sätt att spara pengar på både el-uppvärmningen av huset och
varmvattenberedaren är att installera en vattenmantlad kamin. Då går brasvärmen ut i huset och genom mantlingen leds varmvatten in till en ackumulatortank för kran och duschvatten. Det kräver ett lite större ingrepp i huset, men i gengäld kan man bada i spillvärmen från en mysig brasa.

Från 2021 ska alla nya byggnader vara byggda så nära nollenergihus (NNE). Detta enligt EU:s energiprestandadirektiv. Endast en liten mängd energi ska behöva tillföras huset.

Redan från 2019 ska alla nya offentliga byggnader vara byggda nära nollenergibyggnader. Det har Boverket beslutat. Det kommer att påskynda den tekniska utvecklingen och tillgången till anpassat byggnadsmaterial.

Senast uppdaterad: 2022-02-01 Ansvarig för sidan: Mittbygge.se