Vi använder cookies för att ge dig en bättre upplevelse av vår webbplats. Genom att surfa vidare på webbplatsen samtycker du till det. Läs mer

Mittbygge
Vald kommun

Fastighetsägarens skyldigheter

Att äga en fastighet innebär en rad skyldigheter. Förutom skyldigheter kring fastighetsjuridiska delar finns också skyldigheter enligt miljöbalken att hindra och undanröja ”olägenheter”.

Håll koll på

Som fastighetsägare ska du till exempel se till att fastigheten

  • hållas i vårdat skick
  • inte har grenar eller rötter som breder ut sig över andra fastigheter
  • inte har staket eller växtlighet som skymmer sikten för bilar och cyklister i gatukorsningar
  • Inom detaljplanerat område är du som fastighetsägare skyldig att skotta snö på angränsande trottoarer om inte kommunen i lokala föreskrifter beslutat annat.

Som fastighetsägare kan du bli skadeståndsskyldig för olyckor som inträffat på grund av att bristande underhåll.

Fler exempel finns i förordningen om miljö- och hälsoskydd, 33 §, som hör till miljöbalken. Utöver detta ska fastighetsägare också hålla fritt från skadedjur.

De här skyldigheterna gäller oavsett om ägaren är ett stort bostadsbolag, en liten privatvärd eller en bostadsrättsförening, där du genom din bostad själv är medlem och fastighetsägare.

Fastighetsrättslig information på facebook

På Facebook finns en grupp" Fastighetsrättslig information" där nyheter och inlägg från medlemmarna publiceras om fastighetsrätt.

Meningen med gruppen är att aktörer på fastighets - och bostadsmarknaderna skall komma med inlägg och delta i olika debattfrågor.

Senast uppdaterad: 2021-02-02 Ansvarig för sidan: Mittbygge.se