Vi använder cookies för att ge dig en bättre upplevelse av vår webbplats. Genom att surfa vidare på webbplatsen samtycker du till det. Läs mer

Mittbygge
Vald kommun

Ovårdad fastighet

Som fastighetsägare har du fullt ut ansvar för att hålla fastigheten i ett välskött skick. Det gäller både byggnad som tomt.

Är blommande maskrosor vanvård på en tomt

Om fastigheten inte sköts kan kommunen komma att göra en utredning vilket kan leda till påföljder för dig som fastighetsägare. Att inte klippa gräsmattan eller ha blommande maskrosor vars för sprids över området, är inte att betrakta som att tomten är i ett ovårdat skick.

Om däremot en byggnad står och förfaller, tomten inte sköts eller är fylld med en massa föremål ska kommunen agera. Det finns reglerat i Plan- och bygglagen men även andra lagar kan bli aktuella. Som exempel kan Miljöbalken vara aktuell om det förvaras miljöfarliga varor eller om det handlar om nedskräpning.

Eftersatt underhåll

En byggnad som inte underhålls kan påverka de tekniska egenskapskrav som ställs på en byggnad. Blir underhållet eftersatt kan det påverka en byggnads bärförmåga, skydd mot brand och ge risker att beträda. Skyldigheten att underhålla en byggnad finns redogjort i 8 kap 14 § i Plan och bygglagen.

Det är fastighetsägaren som är ansvarig för att en byggnad inte förfaller – detta oavsett om den bor på adressen eller inte.

Vanvårdad tomt

Att låta gamla bilar, byggnadsmaterial och annat skrot uppta en tomts yta betraktas som vanskötsel. Fastighetsägaren är alltså skyldig att underhålla sin tomt enligt 8 kap 15 § i Plan- och bygglagen. Tomten ska skötas så att olyckor eller annan betydande olägenhet inte uppstår.

Noterbart är att du måste söka bygglov för att få ha upplag på en tomt.

Kan bli dyrbart

Om man inte följer de lagar som finns ska kommunen kräva att ägaren åtgärdar de punkter som man påtalat. Vägrar fastighetsägaren kan kommunen besluta om användningsförbud eller till och med om rivning.

Sådant beslut är då oftast kopplade till mycket höga viten för fastighetsägaren.

Senast uppdaterad: 2021-02-02 Ansvarig för sidan: Mittbygge.se